Activitats i Cursos

Algunes activitats que l’Ateneu organitza están dedicades perquè les gaudeixin exclusivament els socis de l’entitat. Qualsevol persona que sigui soci podrà tenir accés a aquestes activitats.

Activitats permanents

L’Ateneu de Maó realitza al llarg de cada curs una sèrie d’activitats amb caràcter permanent, adreçades a un públic divers en edats i en interessos.