Premis Ateneu

PREMI ATENEU DE MAÓ FUNDACIÓ ASMAR - CATALINA MERCADAL 2024

L’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó convoca el Premi d’Investigació 2024, patrocinat per la “Fundación Asmar-Catalina Mercadal”, dotat amb la quantia de 5.000 euros. El lema d’aquest premi es fonamenta amb els “Objectius de desenvolupament sostenible” presentats dins de l’Agenda 2030 de l’Organització de Nacions Unides. L’illa de Menorca, Reserva de Biosfera i Patrimoni Mundial de la UNESCO des de 1993, presenta unes condicions mediambientals, a la que s’hi arriba gràcies a l’harmonia amb el medi natural i els seus habitants. Un equilibri pel qui s’hi ha de vetlar com a base del seu futur. I una illa és un bon lloc per a projectar-hi propostes a desenvolupar sobre la base dels Objectius de l’ONU ja esmentats.

Objectius:

L’objectiu d’aquesta convocatòria és reconèixer l’excel·lència i originalitat dels Projectes presentats, premiant propostes d’actuació a desenvolupar sempre dins del marc remarcat: els 17 objectius de Desenvolupament Sostenible inclosos a l’Agenda 2030 de Nacions Unides. Es valorarà que es faci inclusió d’un component tecnològic destacable.

S’aconsella que sigui l’Illa de Menorca com a objecte de l’estudi, però no en serà condició excloent.

Qui podrà optar al premi:

Podrà optar al Premi tota persona física en l’àmbit individual, com conformant equips -en aquest cas s’haurà d’indicar qui exerceix de Líder de l’equip-, i/o persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica, sense exclusió del país d’origen.

Requisits del projecte:

Cada individu o equip podrà presentar un únic projecte. En pròximes convocatòries quedaran exclosos els projectes ja premiats en anteriors edicions, encara que si que podran presentar-se iniciatives complementàries d’aquells.

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS PROJECTES:

Els projectes es presentaran emplenant el formulari que presentem a continuació.

Els projectes, que es podran presentar en llengua catalana, espanyola, anglesa, francesa i italiana, hauran de formalitzar-se com a propostes d’actuació de futur, o com anàlisi de l’actual situació, dins de la temàtica inclosa en els 17 objectius de sostenibilitat de l’ONU, fent seguiment de l’Agenda 2030.

El projecte guanyador disposarà d’un any per redactar la proposta presentada. Els projectes es podran inscriure amb l’enviament al correu electrònic a ateneu@ateneumao.org fins a les 10.00 hores (hora local de la seu de l’Ateneu de Maó) dins del darrer dia establert a la convocatòria d’aquest premi que serà bianual.
El termini de presentació dels treballs serà des de l’1 de febrer al 6 d’abril de 2024.
Les condicions generals de presentació, i desenvolupament del projecte, podran ser consultades a la pàgina web de l’Ateneu de Maó.

COMPOSICIÓ DEL JURAT

ALFREDO PASTOR BOEDMER, economista i ex director de l’Institut de l’empresa familiar, conseller del Banc d’Espanya i economista pel Banc Mundial.
MIGUEL DELIBES DE CASTRO, ex director de l’Estació Biològica de Doñana.
DAMIÀ GOMIS BOSCH, catedràtic de física de la Terra de la Universitat de les Illes Balears.
Un membre en representació de la Fundación ASMAR-Catalina Mercadal.
Un membre en representació de l’Ateneu de Maó, científic, literari i artístic.

PREMI FELICIANO FUSTER TFG I TFM 2023

Objectius:

La finalitat i objectius d’aquest premis són donar a conèixer i valorar l’esforç̧ dels joves menorquins durant la seva etapa de formació́ acadèmica i, al mateix temps, incentivar i fomentar l’interès per a la investigació́ científica i convertir l’Ateneu de Maó en un espai de difusió́ de les seves investigacions on presentar els seus Treballs de Final de Grau i Final de Màster.

Premis:

Hi haurà un premi per a cada categoria:
1r premi treball de Final de Màster: 500 euros.
1r premi treball de Final de Grau: 300 euros.

Si hi ha un mínim de 6 participants per a cadascuna de les convocatòries, també es concedirà un segon premi:
2n premi treball de Final de Màster: 250 euros.
2n premi treball de Final de Grau: 150 euros.

Als guanyadors se’ls oferirà la possibilitat de publicar els seus treballs a la Revista de Menorca.

Tots els participants seran socis gratuïts de l’Ateneu durant un any i podran gaudir de tots els beneficis que això comporta.

Les bases amb els requisits i la informació d’aquest premi les trobareu en el següent enllaç:

PREMIS PER A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I BATXILLERAT

Els destinataris d’aquest premi són Tots els alumnes de Menorca i els menorquins que realitzin estudis fora de l’illa i que finalitzin els de Formació Professional i/o Batxillerat i que realitzin o hagin realitzat un treball de recerca de fi d’estudis.

Objectius:

La finalitat és premiar el treball de recerca realitzat al llarg de l’últim any dels estudis esmentats. D’aquesta manera es vol incentivar i fomentar l’interès per a la investigació científica, així com, convertir l’Ateneu de Maó en un espai de difusió de les seves investigacions.

Premis:

Hi haurà un primer premi al considerat millor treball de Fi de la Formació Professional o de Batxillerat amb una dotació de 300 euros.

Si hi ha un mínim de 5 participants a la convocatòria, al segon finalista se li concedirà un premi amb una dotació de 150 euros.

Les bases amb els requisits i informació d’aquest premi les trobareu en el següent enllaç: