Premis Ateneu

PREMI FELICIANO FUSTER TFG I TFM 2023

Objectius:

La finalitat i objectius d’aquest premis són donar a conèixer i valorar l’esforç̧ dels joves menorquins durant la seva etapa de formació́ acadèmica i, al mateix temps, incentivar i fomentar l’interès per a la investigació́ científica i convertir l’Ateneu de Maó en un espai de difusió́ de les seves investigacions on presentar els seus Treballs de Final de Grau i Final de Màster.

Premis:

Hi haurà un premi per a cada categoria:
1r premi treball de Final de Màster: 500 euros.
1r premi treball de Final de Grau: 300 euros.

Si hi ha un mínim de 6 participants per a cadascuna de les convocatòries, també es concedirà un segon premi:
2n premi treball de Final de Màster: 250 euros.
2n premi treball de Final de Grau: 150 euros.

Als guanyadors se’ls oferirà la possibilitat de publicar els seus treballs a la Revista de Menorca.

Tots els participants seran socis gratuïts de l’Ateneu durant un any i podran gaudir de tots els beneficis que això comporta.

Les bases amb els requisits i la informació d’aquest premi les trobareu en el següent enllaç:

PREMIS PER A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I BATXILLERAT

Els destinataris d’aquest premi són Tots els alumnes de Menorca i els menorquins que realitzin estudis fora de l’illa i que finalitzin els de Formació Professional i/o Batxillerat i que realitzin o hagin realitzat un treball de recerca de fi d’estudis.

Objectius:

La finalitat és premiar el treball de recerca realitzat al llarg de l’últim any dels estudis esmentats. D’aquesta manera es vol incentivar i fomentar l’interès per a la investigació científica, així com, convertir l’Ateneu de Maó en un espai de difusió de les seves investigacions.

Premis:

Hi haurà un primer premi al considerat millor treball de Fi de la Formació Professional o de Batxillerat amb una dotació de 300 euros.

Si hi ha un mínim de 5 participants a la convocatòria, al segon finalista se li concedirà un premi amb una dotació de 150 euros.

Les bases amb els requisits i informació d’aquest premi les trobareu en el següent enllaç: