Junta directiva

La Junta Directiva és elegida per l’Assemblea General de Socis i té un mandat de dos anys.
Es reuneix cada mes de manera ordinària i, extraordinàriament, cada vegada que fa falta, sempre segons els procediments que senyalen els Estatuts socials.

Components de la Junta Directiva i Vocalies

President i Vocal de Ciències i Tecnologia: Jaume Verdaguer Sirerol
Vicepresidenta 1a i Vocal de Literatura i Formació: Clara Pastor Olives
Vicepresidenta 2a i Vocal d’Història i Art i Conservadora: Mª José Hernández Ravanals
Secretària 1a: Joana Orfila Pons
Secretari 2n i Assessor Jurídic-legal: Bartomeu Mesquida Ferrando
Comptador i Vocal de Fotoclub: Francisco Pérez Orfila
Revista de Menorca: Margarita Orfila Pons
Fons Bibliogràfic: Elisa Pons Guasch
Música: Júlia Pascual Cardona
Cursos de Cultura i Art: Martí Carbonell Salom
Tertúlies: Antonio Olives Camps
Conservació d’immobles: Miguel Barca Mir
Belles Arts: Josep Bagur Corominas
Cineclub: César I. Rodríguez Merchant
Grup Filatèlic i Numismàtic: José Ametller Pons
Grup Filharmònic: Lola Mir Ortiz