Junta directiva

La Junta Directiva és elegida per l’Assemblea General de Socis i té un mandat de dos anys.
Es reuneix cada mes de manera ordinària i, extraordinàriament, cada vegada que fa falta, sempre segons els procediments que senyalen els Estatuts socials.

Components de la Junta Directiva

Presidenta: Margarita Orfila Pons
Vicepresident 1r: Jaume Verdaguer Sirerol
Secretaria 1ra: Joana Orfila Pons
Secratari 2n: Martí Carbonell Salom
Comptador: Francisco Pérez Orfila
Bibliotecaria: Aurora Herráiz Águila
Conservador del Museu: Jaume Verdaguer Sirerol

Vocalies

Ciència i Tecnologia: Jaume Verdaguer Sirerol
Història i Art: Mª José Hernández Ravanals
Literatura: Elisa Pons Guasch
Música: vacant
Formació: Martí Carbonell Salom
Tertúlies: Antoni Olives Camps
Relacions Externes i Infraestructures: Miguel Barca Mir
Belles Arts: Josep Bagur Corominas
Cine-Club: César I. Rodríguez Merchán
Secció Fotogràfica: Francisco Pérez Orfila
Ciutadania: Vacant
Assessoria jurídica i legal: Bartomeu Mesquida Ferrando
Grup Filatèlic i Numismàtic: José Ametller Pons
Grup Filharmònic: Lola Mir Ortiz