Saló Primavera

PREMI DE PINTURA I FOTOGRAFIA GUILLERMO DE OLIVES PONS

Aquest premi pretén posar en valor la creativitat pictòrica i fotogràfica i es premiaran les obres elegides pel jurat amb medalla d’or, dotada amb 5.000 €, i una menció honorífica, dotada amb 2.000€. Les obres premiades seran adquirides per l’Ateneu sense que l’autor rebi altra compensació que la del premi.

Es poden presentar a la convocatòria obres pictòriques i fotogràfiques de qualsevol tècnica i temàtica (sempre respectant les bases del concurs). Les obres han de ser originals i no poden haver participat en cap altre concurs o certamen.

Un frío éxodo. Agustín Pontesta Icuza. Guanyador del Premi Saló de Primavera Guillermo de Olives Pons 2018.
Un frío éxodo. Agustín Pontesta Icuza. Guanyador del Premi Saló de Primavera Guillermo de Olives Pons 2018.