L’edifici

L’edifici que alberga la seu de l’Ateneu de Maó, l’antiga “Casa Terrés”, va ser construït com a habitatge familiar senyorial típic dels segles XVIII i XIX. Des de la seva adquisició, per part de l’Ateneu, en la dècada dels 1950, s’han anat efectuant modificacions darrere d’adaptar-ho a les necessitats de l’entitat i a les normatives que regulen les activitats que es generen des d’aquesta.

L’edifici, amb façana a dos carrers -Sa Rovellada de Dalt i carrer del Pi- i a la plaça Esplanada, consta de planta baixa i dos pisos, malgrat que en planta baixa l’Ateneu comparteix propietat i només disposa dels accessos i l’escala principal amb una superfície edificada de 70,20 m².

Escala
Pati
Sala Vives Llull
Sala Victory
Sala Rubió i Tudurí
Sala Feliciano Fuster
Sala Guillermo de Olives
Sala Feliciano Fuster
Sala Rubió i Tudurí

Primera planta

La primera planta, d’uns 512 m² edificats, s’ha remodelat l’any 2020 seguint les pautes que el vocal arquitecte de l’Ateneu va dissenyar, el Sr. Miguel Barca. Una gran sala d’actes s’obre a la façana de la plaça de l’Esplanada. La seva capacitat total és de 120 seients. Equipada amb mitjans audiovisuals que aporten una gran qualitat a les presentacions dels qui intervenen en aquesta, i en ser emesos aquests actes en línia a través de les plataformes digitals oportunes. Tal com es pot comprovar en el pla adjunt, aquesta sala, d’uns 150 m², pot dividir-se en tres espais mitjançant uns panells, identificats cadascun d’ells com “Sala Fernando Rubió”, “Sala Feliciano Fuster” i “Sala Guillermo de Olives”. Part de les prestatgeries de la biblioteca històrica d’aquesta entitat han quedat integrades en les parets d’aquestes sales.

En aquesta mateixa façana se situa la sala de lectura “Joan Victory”. Dotada d’àmplies taules, una zona de descans, i les corresponents llibreries. En la part central de la primera planta de l’edifici se situa la consergeria, el despatx de gerència, que té accés directe a un ampli pati, i la sala de reunions “Joan Vives Llull”. Donant a les façanes del carrer del Pi i Rovellada de Dalt, el “Gabinet de Ciències Naturals”.

L’ull de l’escala centralitza la distribució d’aquesta primera planta, deixant espais per a poder exposar part del llegat patrimonial de l’Ateneu, porcellana, gravats, quadres, escultures, etc.

Segona planta

A la segona planta es troben aules on s’imparteixen classes de diverses disciplines. En 2021 s’han remodelat aquestes aules, ampliant la de música dedicada als infants, i creant l’espai polivalent “María Mercadal de Aguinaga”. Cal destacar l’aula-taller de dibuix i pintura, ample espai amb bigues de fusta vistes sota l’entramat de la coberta. El total de la planta té una superfície construïda de 469 m².
Sala Victory