Com fer-se soci

És indispensable ser soci de l’Ateneu per poder-se apuntar a les classes que s’hi imparteixen, ja sigui dibuix, música o idioma. Si ets soci tindras descomptes a l’hora d’adquirir publicacions de l’Ateneu. Les avantatges d’un soci s’estenen a la resta de membres de la familia.

Tipus de soci

Soci ordinari: quota de 10 €/mes
Soci preferent: quota de 20€/mes
Soci protector: mínim 50€/mes
Soci juvenil: quota de 5€ mensuals (fins als 16 anys)

Totes les quotes es cobren trimestralment.

Beneficis de l’associat

Accés lliure a l’entitat

Preferència en assistència a les activitats i us de l’espai

Informació sobre les activitats

Lloguer gratuït d’espais

Descomptes en matrícules i viatges organitzats

Descomptes a certes activitats d'altres entitats culturals com Lithica, o als cursos Talleres Islados.

Entrada lliure a l’Ateneu Barcelonès i les seves activitats (prèvia sol·licitud)

Participació, opinió i vot a l’Assemblea General. Proposar temes a la Junta Directiva i entrar en ella

Aportacions de l’associat a l’entitat

  • Permet mantenir una de les principals entitats i referents culturals de l’illa.
  • Col·labora al fet que es puguin organitzar conferències, cicles, jornades i congressos, activitats, cursos, exposicions, viatges i concursos i es donin premis i beques.
  • Aporta perquè es pugui seguir editant la Revista de Menorca, la publicació més antiga de l’illa (des de 1888) i una de les principals edicions científiques sobre Menorca.
  • Col·labora en la formació i entreteniment de filletes i fillets i també d’adults en els diferents cursos que s’organitzen.
  • Ajuda a mantenir l’espai i tot el seu patrimoni cultural i artístic: la biblioteca, l’arxiu històric, el gabinet d’història natural, l’herbari d’algues, l’hemeroteca i la videoteca, i les col·leccions de pintura, cartografia i ceràmica.

Vull ser part de l'Ateneu!

Fes-te soci de l'Ateneu per només 10 € mensuals i fes cultura!

Dades personals


Sol·licit l’admisió com a soci de l'Ateneu de Maó en la següent modalitat:

Dades de pagament

*Camps obligatoris

De conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent pel que fa a Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’ATENEU CIENTIFIC, LITERARI I ARTISTIC DE MAO amb CIF G07050800 i amb domicili social a SA ROVELLADA DE DALT, 25 07703 MAÓ (ILLES BALEARS), amb la finalitat de poder gestionar les condicions i avantatges de ser soci. D’acord a la normativa vigent, l’ATENEU CIENTIFIC LITERARI I ARTISTIC DE Mao informa que les dades seran conservades durant el període legalment establert.
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb què sigui necessària la comunicació, amb la finalitat d’acomplir a la prestació de servei anteriorment esmentat.
El fet de no facilitar les dades a les esmentades entitat implica que no es podrà complir la prestació dels serveis.
Així mateix els informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l’ATENEU CIENTIFIC LITERARI I ARTISTIC DE MAO, adreçant-se per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.
ATENEU CIENTIFIC LITERARI I ARTISTIC DE MAO informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que l’ATENEU CIENTIFIC LITERARI I ARTISTIC DE MAO es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests siguin suprimits o rectificats sense més dilació quan resultin inexactes.
D’acord amb els drets que confereix la normativa vigent pel que fa a protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment concedit pel tractament dels mateixos adreçant la petició a la direcció postal a dalt ressenyada o al següent mail: ateneu@ateneumao.org
Prodrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.