Gabinet d’Història Natural

El Museu d’Història Natural de l’Ateneu de Maó compta en els seus arxius, entre d’altres, amb les col·leccions de mol·luscs de Cardona i Orfila i l’alguer realitzat per en J.J. Rodríguez Femenias. Ambdues han estat considerades de les més importants, dins de la seva especialitat, a les Balears i a la resta de l’estat espanyol.

Així mateix, també podem trobar una exposició d’aus dissecades de les espècies més representatives de Menorca.

 

Digitalització Herbari d'Algues J.J. Rodríguez Femenias

L’Ateneu de Maó va néixer l’any 1905 i des d’aquest moment ja es va anar organitzant el que vindria a ser el seu Gabinet de Ciències.

L’any 1906 la vídua i filles del botànic Joan Joaquim Rodríguez Femenias (1839-1905) van fer donació al museu de l’Ateneu de Maó de la col·lecció que l’insigne botànic havia acumulat.

La importància que l’Ateneu va donar des dels seus inicis a la col·lecció ve determinada pel fet de nomenar des d’un principi a un vocal de la Junta com a responsable de la conservació, no només del museu sinó específicament de les algues donades per la família Rodríguez Femenias. Inicialment, el càrrec va correspondre al botànic Agustí Landino Flores (1875-1950), qui alhora que en tenia cura de l’algari va prosseguir amb l’estudi del seu herbari arribant a destapar 32  noves espècies.

Ja és a partir de 1979 quan Juan Antonio Seoane Camba (1933-2017), catedràtic de botànica de la facultat de farmàcia de la Universitat de Barcelona, i les seves llavors becàries, avui doctores en botànica, Amèlia Gómez Garreta i Mª Antònia Ribera Siguan, fan catalogació i ordenació del conjunt d’algues donades per la família Rodríguez Femenias que no es tocaran fins a l’actual treball de digitalització que porta a terme l’Ateneu gràcies a les ajudes obtingudes del Ministeri de Cultura del Govern de l’estat Espanyol i amb els Fons Europeus.

Tot i ser una col·lecció molt important aquesta importància no es troba tant en el nombre d’espècies (de Menorca -227- i exòtiques 1021-) sinó en l’estudi i classificació que va obrir Rodriguez Femenias i que va servir de porta oberta pel seguiment que van fer altres algòlegs importants i de primera línia.

Cal agrair i deixar palesa l’ajuda inestimable aconseguida gràcies a la subvenció atorgada pel Ministeri de Cultura a través dels fons europeus i a l’enorme treball portat a terme pels serveis tècnics i administratius de l’Ateneu que des d’un primer moment s’hi van dedicar en cos i ànima.

 

Taller de biodiversitat