Fundació Ateneu de Maó

L’any 2004, impulsada pel President de l’Ateneu en aquell moment, Joan Hernández Andreu, es va crear la Fundació Ateneu de Maó, una acció emmarcada dins la celebració del centenari d’aquesta entitat. Els patrons de la Fundació pertanyen a la junta directiva vigent a cada legislatura de l’Ateneu i no tenen naturalesa vitalícia.

L’activitat per la qual va ser creada aquesta Fundació, instrument auxiliar de l’Ateneu, és la de captar fons d’entitats privades i particulars que desitgin realitzar una donació com a patrocini i suport a activitats puntuals o generals a desenvolupar dins la nostra entitat cultural.

Les actuals lleis estatals de mecenatge permeten una desgravació fiscal a qui portin a terme aportacions a aquesta, ja sigui a través de l’Impost de Societats o amb l’IRPF si la donació és d’un particular.

Desde la seva creació les aportacions a la Fundació han estat cada cop més importants en el pressupost de l’Ateneu Científic, Artístic i Literari de Maó.