Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) ATENEU CIENTÍFIC LITERARI I ARTÍSTIC DE MAÓ informa que és titular del lloc web: www.ateneumao.org D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, ATENEU CIENTÍFIC LITERARI I ARTÍSTIC DE MAÓ, Inscrita al Registre de Associacions Estatal amb nombre d’incripció 6105 en endavant L’ATENEU DE MAÓ informa de les següents dades:  El titular d’aquest lloc web és l’ATENEU DE MAÓ amb CIF G07050800 i domicili social a: SA ROVELLADA DE DALT, 25 07703 MAÓ (ILLES BALEARS), L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’ATENEU DE MAÓ és: ateneu@ateneumao.org

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de l’ATENEU DE MAÓ confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de l’ATENEU DE MAÓ totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de l’ATENEU DE MAÓ proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: la veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per l’ATENEU DE MAÓ per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web; i a l’ús de la informació, serveis i dades ofertes per l’ATENEU DE MAÓ contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

L’ATENEU DE MAÓ no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços. L’ATENEU DE MAÓ declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

L’ATENEU DE MAÓ es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) l’ATENEU DE MAÓ informa els usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l’ATENEU DE MAÓ, mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’ATENEU DE MAÓ amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambas parts.  Així mateix l’ATENEU DE MAÓ informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: SA ROVELLADA DE DALT, 25 07703 MAÓ (ILLES BALEARS).  Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a l’ATENEU DE MAÓ aquest s’entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a l’ATENEU DE MAÓ qualsevol variació i que l’ATENEU DE MAÓ té el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL / INDUSTRIAL

L’ATENEU DE MAÓ per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de l’ATENEU DE MAÓ seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic estatal, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, parágraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’ATENEU DE MAÓ.  L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’ATENEU DE MAÓ. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de l’ATENEU DE MAÓ.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’ATENEU DE MAÓ es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte l’ATENEU DE MAÓ té el domicili a ILLES BALEARS.