Música

L’activitat de música va néixer fa més de 25 anys i des dels seus inicis hem tingut com a objectiu despertar l’interès per la música, aprendre a estimar-la i a gaudir-ne des de les primeres edats i a crear als nostres alumnes una bona base pel bon desenvolupament del seu futur musical. Treballa’m amb una metodologia molt dinàmica, lúdica i sensorial. Entenem la música com un tot: llenguatge musical, cançó, dansa, expressió corporal, pràctica instrumental, audició i relaxació. Treballa’m de manera flexible tot adaptant-nos a les necessitats i motivacions dels nostres alumnes.

L’aula de música ofereix classes des de fillets de 6 mesos fins a adults.

Els grups es formaran sempre que hi hagi un mínim de matriculats.

Hi ha tres tipus de classes de música en format col·lectiu:

 • Música per famílies (per nens de 6 mesos fins a 3 anys), on els nens tenen un primer contacte amb la música acompanyats pels seus pares.
 • Sensibilització musical (de 3 a 6 anys), introducció a nens i nenes al món de la música.
 • Llenguatge musical (a partir de 7 anys), introducció més seria al llenguatge musical.

També hi ha classes d’instrument tant a nivell iniciació com de perfeccionament, poden variar la duració de les sessions entre 30 min, 45 min o bé 1 hora. Els instruments són:

 • Piano, amb la professora Marina Plovins.
 • Guitarra, amb el professor Curro González.

Per a matricular-se d’un instrument s’haurà d’anar a classe de llenguatge musical mínim fins els 9 anys amb l’objectiu de que l’aprenentatge instrumental sigui més fluït i holístic.

CALENDARI
El curs s’inicia a l’Octubre i acaben al final del mes de Maig.

Les classes d’instrument poden iniciar-se durant la segona quinzena de setembre i allargar-se fins al mes de Juliol inclòs si l’alumne ho acorda amb el professor.

Les vacances de Nadal i Setmana Santa coincideixen amb les escolars, així com els festius nacionals i dijous de carnaval (aquest darrer en el cas de les assignatures col·lectives).

 

MÉS INFORMACIÓ
En cas de voler-se donar de baixa s’ha de comunicar al professor i ha de ser abans del dia 25 de mes per tal que es faci efectiu el mes següent.

Els alumnes d’instrument es comprometen a cursar com a mínim un trimestre del curs, no es contempla una possible baixa mensual.

Recuperacions en cas de falta d’assistència:

 • Classes Col·lectives:
  – Si falta el professor ho comunicarà als alumnes particularment i es reservaran els dies convenients a final de curs per tal de recuperar la sessió perduda.- En cas que falti l’alumne no es contempla la recuperació explícita.
 • Classes Individuals:
  – Si falta el professor ho comunicarà als alumnes particularment i es recuperarà la sessió en un horari acordat per ambdues parts.-En cas de que falti l’alumne amb un motiu ques es pugui comunicar amb prou temps (viatge, cita mèdica, etc), el professor recuperarà la sessió quan li sigui disponible i acordant-ho amb l’alumnat. En cas que no es comuniqui, el professor no té obligació de recuperar la sessió.
  -Com a mínim s’ha de realitzar 3 sessions mensuals, de manera que si es per motius festius el calendari no ho permet, el professor proposarà fer una sessió extra o bé ajustar la quota mensual.

Recordeu que per accedir a aquesta activitat és imprescindible ser soci de l’Ateneu.

Matricula't a l'activitat

Preu

Per apuntar-se a música és imprescindible ser o fer-se soci de l’Ateneu.

Matricula:
50€ (40€ si son germans matriculats)
20€ (els matriculats a música per compartir)

Matriculació presencial:
Divendres 15 de setembre de 18:30 a 20:30h
Divendres 22 de setembre de 18:30 a 20:30h

Quotes mensuals:
Música en família – 12€
(una sessió setmanal de 30 minuts)

Sensibilització musical – 40€
(dues sessions setmanals de 45 minuts)

Llenguatge musical – 40€
a partir de 7 anys
(dues sessions setmanals de 1 hora)

Coral – 15€
(45min setmanal)

Instruments – Preus i horaris
acordats prèviament amb el professorat.

Pagament:
El pagament de les quotes de les assignatures:

 • Classes Col·lectives es realitzen mitjançant domiciliació bancària.
 • Classes d’Instrument es pagaran en efectiu al professor a principi de mes.

Horari

Sensibilització musical
3 anys: Dilluns i Dimecres de 17:15h a 18:00h

4 anys: Dimarts i Dijous de 17:30h a 18:15h

5 anys: Dilluns i Dimecres de 18:00h a 18:45h

6 anys: Dimarts i Dijous de 18:15h a 19:15h

Llenguatge musical
7 anys: Dilluns i Dimecres de 16:15h a 17:15h

8 i 9 anys: Dilluns i Dimecres de 18:45h a 19:45h

Música per famílies
Grup familiar I: Dimarts de 17:00h a 17:30h
Grup familiar II: Dijous de 16:15h a 16:45h
Grup familiar III: Dijous de 17:00h a 17:30h

*Horaris sotmesos a variació en funció de les matriculacions

Més informació

aulademusica@ateneumao.org