Conferència

Estado de Derecho y Justicia, de Álvaro García Ortiz

L’edifici

L’Ateneu de Maó cedeix la sala d’actes a totes les entitats que ho sol·liciten, tant per a conferències com per a exposicions.

L’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó s’ubica en un edifici amb façana a dos carrers i a la plaça Esplanada.

L’Edifici consta de planta baixa i dos pisos, malgrat que en planta baixa l’Ateneu comparteix propietat amb altres institucions i només disposa dels accessos i l’escala principal amb una superfície edificada de 70,20 m2.

Escala
Pati
Sala Vives Llull
Sala Victory
Sala Rubió i Tudurí
Sala Feliciano Fuster
Sala Guillermo de Olives
Sala de Tertúlies Fernando Rubió i Tudurí

A la primera planta es situa un seguit d’habitacions, organitzades entorn del forat d’escala —l’espai més emblemàtic de l’edifici—, seguint les pautes de l’arquitectura tradicional a les cases de vivenda senyorial dels segles XVIII i XIX a Maó.

En aquesta planta es troben el Saló d’Actes A. Victory Taltavull, el Museu d’Història Natural, la Sala Màrius Verdaguer, la Sala de Tertúlies Fernando Rubió i Tudurí, dues sales de biblioteca, la Sala Vives Llull i dependències administratives, totalitzant en conjunt 512 m2 edificats.

A la segona planta es troben vàries aules on s’imparteixen classes de diverses disciplines, essent espai destacat l’aula-taller de dibuix i pintura, ample espai amb vigues de fusta vistes sota l’entramat de la coberta. El total de la planta té una superfície construida de 469 m2.

L’edifici ha sofert successives intervencions arquitectòniques, afegint nous espais i acomodant els existents a les exigències tecnològiques i de confort que els nous temps reclamen.

Durant l’estiu de 2002 s’han dut a terme obres d’acondicionament de l’última planta de l’edifici de l’Ateneu. Amb el nom d’«Espai Joan Casals», en agraïment al seu patrocinador, s’agrupa un local destinat a la vocalia d’Escacs, de Foto-club i de Cine-club.

Sala Vives Llull