Col·lecció artística

L’Ateneu de Maó té un patrimoni propi, format en la seva major part per col·leccions artístiques que abarquen diverses branques: gravats cartogràfics, pintura i ceràmica. La cartografia està representada per plànols i mapes de Menorca i del Port de Maó.

Una de les peces més interessants de l’Ateneu és el retaule de s’Aranjassa del pintor menorquí Pasqual Calbó i Caldés (1752-1817), obra del període classicista on es representen diversos sants sobre un fons d’arquitectura clàssica amb detalls barrocs. La col·lecció pictòrica de l’Ateneu es completa amb obres d’artistes menorquins com Joan Font i Vidal, Hernández Monjo, R. Torrent i Prats, M. Alejandre Monjo, Francisco Sans Huguet ( “Sansuguet”), D. Boettcher, Pacífic Camps Coll i altres com Tito Cittadini, Coronado.

Retaule de la capella de s’Aranjassa - Pasqual Calbó - Finals de S. XVIII

Hi ha dues col·leccions dipositades a l’Ateneu amb dues sales pròpies: la sala Vives Llull i la sala Màrius Verdaguer. Formen la sala Vives 24 pintures i 6 dibuixos d’aquest artista menorquí (1901-1982) adscrit al postimpressionisme i una de les figures més importants de la pintura menorquina contemporània. La sala Verdaguer està formada per un conjunt d’objectes, llibres de l’escriptor Màrius Verdaguer (1885-1963) i una col·lecció de dibuixos de tipus expressionista, corresponents a la seva faceta pictòrica.

La col·lecció de pintura contemporània la formen obres que l’Ateneu ha anat adquirint a través dels premis de pintura Saló de Primavera, convocat des de l’any 1962, que des de 1990 té una convocatòria bianual. També, algunes obres de les diverses exposicions realitzades a l’Ateneu formen part dels seus fons.

A l’apartat de les arts decoratives cal destacar la col·lecció de ceràmiques composta de rajoles d’oficis catalans i plats de pisa estannífera. El primer grup el forma una col·lecció de 44 peces dels grups de la margarita, palmeta i imperi, que comprèn el període que va des del segle XVII a principis del XIX. En el segon, format per 115 peces de diferents tallers, predominen els plats de pisa catalana decorada en blau del període comprès entre el segle XVII i la primera meitat del XIX (de les sèries de la ditada, corbat, transició, faixes o cintes, arracada, cirereta). Aquesta col·lecció es completa amb alguns plats de reflexos metàl·lics de tallers de Manisses del segle XVIII, de les sèries dels clavells i pardalot. Altres plats policromats i alguna mancerina s’adscriuen a les fàbriques d’Alcora i Savona.

Amb l’ajut de la conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears, l’Ateneu està portat a terme la modernització del seu inventari; la seva documentació, per tenir consciència de què estem tractant; conservació, per donar-los la cura i el tractament que precisin; habilitar espais perquè puguin ser exhibides, i les que no ho puguin ser que puguin estar degudament emmagatzemades, i finalment, digitalització de tota font artística i/o documental per poder-la posasr a l’abast de tothom.